Tomasz Goban-Klas

Socjolog, medioznawca, nauczyciel akademicki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, autor ekspertyz i opracowań na temat RMF FM, prelegent na konferencjach organizowanych przez Broker FM dla przedstawicieli branży reklamowej.

Ukończył w 1967 r. studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1991 r. obronił habilitację. W 1992 r. otrzymał tytuł profesorski. W latach 70. był stypendystą Sorbony i Uniwersytetu Stanforda.

W latach 1968-1972 pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pełnił następnie funkcję sekretarza naukowego Ośrodka Badań Prasoznawczych. W pierwszej połowie lat 90. był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu.

W latach 19921996 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Od 2002 do 2003 r. sprawował urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W maju 2003 został powołany przez Senat w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zrezygnował z tej funkcji w sierpniu 2004 roku.

Obecnie prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademii Obrony Narodowej i na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących mediów i masowej komunikacji.

W 1986 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 2000 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1997 roku prof. Goban-Klas wsparł inicjatywę RMF FM dotyczącą przedłużenia możliwości rozszczepiana programów lokalnych. W swojej ekspertyzie dotyczącej oceny funkcjonowania stacji regionalnych RMF FM pisał: Dobre RADIO nie jest nigdy całkowicie globalne, bowiem świat nie jest, wbrew McLuhanowi, globalną wioską, raczej słuszna jest w nim zasada: Myśl globalnie, działaj lokalnie. Zatem RADIO powinno, oprócz swoich programów z kraju i ze świata, dostarczać wiele informacji potrzebnych dla lokalnego działania.

W 1997 roku możliwość rozszczepiania została przedłużona do końca pierwszej koncesji. Nowa koncesja wydana przez KRRiT w 2001 roku pozbawiła radio tej możliwości.


Filmy

Tomasz Goban-Klas: Głosowałem przeciwko
Tomasz Goban-Klas: KRRiTV nie czuje trendów
Tomasz Goban-Klas: Ciało wspierające
Tomasz Goban-Klas: Radio o dwóch profilach
Tomasz Goban-Klas: Tyczyński prekursor


Ludzie

Jeśli posiadasz ciekawe materiały (zdjęcia, filmy, teksty) związane z historią RMF FM, prześlij je do nas.