Część pałacowa

Określenie części budynku (jednego z dwóch skrzydeł), w której mieszczą się działy nie związane bezpośrednio z antena radiową (sprzedaż, marketing, kadry, administracja, dział prawny, itp.).

Pojęcie powstało 10 lat temu, kiedy to radio przenosiło się do nowych pomieszczeń i szybciej wyremontowana, i ukończona została właśnie ta „pozaantenowa” część budynku przez pewien czas „przyćmiewając swym blaskiem” część antenową.


eReMeFnik

Jeśli posiadasz ciekawe materiały (zdjęcia, filmy, teksty) związane z historią RMF FM, prześlij je do nas.